logo

פרסומים וכתבות


עיצוב על פי תרי"ג מצוות


כתבה שפורסמה במגזין בניין ודיור - פברואר 2019

דירה שהיא בית


כתבה שפורסמה במגזין דירה נאה אפריל - מאי 2019

זכיה בתחרות עיצוב פנים 2019


כתבה שפורסמה במגזין דירה נאה - יוני 2019

הצללה, אווירה וחיסכון באנרגיה


כתבה שפורסמה במגזין DESIGNER
מבית עיתון "הארץ"

מצוות הכנסת אורחים


כתבה שפורסמה במגזין בניין ודיור

בדירה אחת - שני סגנונות


כתבה שפורסמה במגזין בניין ודיור

דירה בירושלים


כתבה שפורסמה בספר "דירות בעיר"
מאת שרון היבש

מעורב ירושלמי


כתבה שפורסמה במגזין TREND